Dự báo thời tiết

Hôm nay,25/01/2015

Nhiệt độ: 20 - 23oC

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23, vùng núi có nơi 16 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC

Quảng Cáo
Truy cập

Đang xem: 139

Số lượt truy cập: 5.900.539

Thủ tục hành chính cấp xã
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
Ngày đăng: 06-01-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 (tải xuống)

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO  (tải xuống)

1

Thủ tục Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

2

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục

3

Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

4

Thủ tục đình chỉ  hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

5

Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

6

Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

II

LĨNH VỰC XÂY DỰNG (tải xuống)

1

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

2

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

3

Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

4

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

5

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

6

Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

7

Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư

8

Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

9

Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

III

LĨNH VỰC TƯ PHÁP (tải xuống)

1

Thủ tục đăng ký kết hôn

2

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn

3

Thủ tục đăng ký khai sinh

4

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

5

Thủ tục đăng ký lại việc sinh

6

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

7

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

8

Thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử cho trẻ chết sơ sinh

9

Thủ tục đăng ký khai tử

10

Thủ tục đăng ký lại việc tử

11

Thủ tục đăng ký khai tử quá hạn

12

Thủ tục đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết

13

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi

14

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi

15

Thủ tục đăng kí nuôi con nuôi thực tế

16

Thủ tục đăng ký việc giám hộ

17

Thủ tục đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

18

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

19

Thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

20

Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

21

Thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch

22

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

23

Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có yếu tố nước ngoài

24

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

25

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

26

Thủ tục chứng thực di chúc

27

Thủ tục Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế

28

Thủ tục Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

29

Thủ tục Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

30

Thủ tục Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

31

Thủ tục Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

32

Thủ tục Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

33

Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

34

Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

35

Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

36

Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

37

Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

38

Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

39

Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

IV

LĨNH VỰC NỘI VỤ  (tải xuống)

1

Thủ tục Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

2

Thủ tục Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

3

Thủ tục Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

4

Thủ tục Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

5

Thủ tục Tiếp nhận đăng ký người vào tu

6

Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

7

Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

9

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

10

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

11

Thủ tục Danh hiệu Gia đình văn hóa

V

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  (tải xuống)

1

Thủ tục xác nhận mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

2

Thủ tục đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

3

Thủ tục xác định và cấp lại giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật

4

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội

5

Thủ tục xin cai nghiện tại gia đình và cộng đồng

6

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

VI

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (tải xuống)

1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

2

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

3

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

VII

LĨNH VỰC KHÁC (tải xuống)

1

Thủ tục Xác nhận theo yêu cầu của người dân

 

TỔNG SỐ: 75  TTHC/ 07 LĨNH VỰC

Tìm kiếm
Bản đồ hành chính
ban do hanh chinh
Thư viện ảnh

Xem tất cả

Quảng Cáo