document.header


Kế hoạch 82/KH-HĐND document.of HĐND thành phố: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa XIV, HĐND thành phố khóa XXI
document.number:
82/KH-HĐND
document.publishdate:
07/06/2024
document.effectivedate:
07/06/2024
document.summary:
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa XIV, HĐND thành phố khóa XXI
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Dương Thị Huệ
document.attach:
Loading...