document.header


Báo cáo 402/BC-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kết quả giải quyết các nội dung sau chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 - HĐND TP khóa XXI
document.number:
402/BC-UBND
document.publishdate:
03/07/2023
document.effectivedate:
03/07/2023
document.summary:
Kết quả giải quyết các nội dung sau chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 - HĐND TP khóa XXI
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
captcha
Loading...