document.header


Công văn 3296-CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP
document.number:
3296-CV-UBND
document.publishdate:
25/10/2023
document.effectivedate:
25/10/2023
document.summary:
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...