document.header


Công văn 563-CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Chấn chỉnh thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
document.number:
563-CV-UBND
document.publishdate:
07/03/2023
document.effectivedate:
07/03/2023
document.summary:
Chấn chỉnh thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...