document.header


Thông báo 140/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Ý kiến chỉ đạo của đ/c Phó Chủ tịch TT UBND thành phố tại buổi kiểm tra ....
document.number:
140/TB-UBND
document.publishdate:
17/04/2023
document.effectivedate:
17/04/2023
document.summary:
Ý kiến chỉ đạo của đ/c Phó Chủ tịch TT UBND thành phố tại buổi kiểm tra ....
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Bùi Thị Thanh Tâm
document.attach:
captcha
Loading...