document.header


Kế hoạch 06-KH-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Chỉnh trang đô thị phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
document.number:
06-KH-UBND
document.publishdate:
09/01/2024
document.effectivedate:
09/01/2024
document.summary:
Chỉnh trang đô thị phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
document.attach:
captcha
Loading...