document.header


Công văn 998/UBND-VP document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Về việc xin lỗi ông Trần Quốc Toán do chậm trễ giải quyết khiếu nại
document.number:
998/UBND-VP
document.publishdate:
14/04/2023
document.effectivedate:
14/04/2023
document.summary:
Về việc xin lỗi ông Trần Quốc Toán do chậm trễ giải quyết khiếu nại
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...