document.header


Công văn 511/CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy
document.number:
511/CV-UBND
document.publishdate:
03/03/2023
document.effectivedate:
03/03/2023
document.summary:
Thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
Loading...