document.header


Thông báo 35/TB-VHTT document.of Phòng VHTT: Danh sách các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đăng ký hoạt động Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 (Tính đến ngày 19/1/2023)
document.number:
35/TB-VHTT
document.publishdate:
19/01/2023
document.effectivedate:
19/01/2023
document.summary:
Danh sách các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đăng ký hoạt động Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 (Tính đến ngày 19/1/2023)
document.agency.issued:
Phòng VHTT
document.signature:
Phạm Thị Oanh
captcha
Loading...