document.header


Thông báo 346/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Về việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự án: Hạ tầng khu tái định cư tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái ( khu tái định cư phục vụ một số dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Móng Cái)
document.number:
346/TB-UBND
document.publishdate:
14/07/2023
document.effectivedate:
14/07/2023
document.summary:
Về việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự án: Hạ tầng khu tái định cư tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái ( khu tái định cư phục vụ một số dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Móng Cái)
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...