document.header


Kế hoạch 122/KH-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2023
document.number:
122/KH-UBND
document.publishdate:
30/03/2023
document.effectivedate:
30/04/2023
document.summary:
Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2023
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
captcha
Loading...