document.header


Kế hoạch 02/KH-UBND document.of UBND xã Hải Sơn: Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Tết Giáp Thìn năm 2024
document.number:
02/KH-UBND
document.publishdate:
10/01/2024
document.effectivedate:
10/01/2024
document.summary:
Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Tết Giáp Thìn năm 2024
document.agency.issued:
UBND xã Hải Sơn
document.signature:
Phùn Văn Huy
captcha
Loading...