document.header


Hướng dẫn 488/KT-UBND document.of Phòng Kinh tế: Hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng cây nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2022-2023
document.number:
488/KT-UBND
document.publishdate:
22/12/2022
document.effectivedate:
22/12/2022
document.summary:
Hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng cây nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2022-2023
document.agency.issued:
Phòng Kinh tế
document.signature:
Phương Hữu Quyền
document.attach:
captcha
Loading...