document.header


Thông báo 213/TB-HĐND document.of HĐND thành phố: Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
document.number:
213/TB-HĐND
document.publishdate:
03/11/2023
document.effectivedate:
03/11/2023
document.summary:
Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Dương Thị Huệ
captcha
Loading...