document.header


Thông báo 18-TB-HĐND document.of HĐND thành phố: TBKL của Thường trực HĐND TP tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2024
document.number:
18-TB-HĐND
document.publishdate:
31/01/2024
document.effectivedate:
31/01/2024
document.summary:
TBKL của Thường trực HĐND TP tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2024
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Đỗ Thanh Phong
document.attach:
captcha
Loading...