document.header


Thông báo 10/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Thông báo tạm dừng hoạt động của các phương tiện vận tải chuyên chở vật liệu xây dựng lưu thông trên các tuyến đường để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên Đán
document.number:
10/TB-UBND
document.publishdate:
13/01/2023
document.effectivedate:
13/01/2023
document.summary:
Thông báo tạm dừng hoạt động của các phương tiện vận tải chuyên chở vật liệu xây dựng lưu thông trên các tuyến đường để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên Đán
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
document.attach:
captcha
Loading...