document.header


Công văn 3784/CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: V/v xin lỗi ông Vũ Văn Vương, bà Trần Thị Thủy do chậm trễ giải quyết khiếu nại
document.number:
3784/CV-UBND
document.publishdate:
25/11/2022
document.effectivedate:
25/11/2022
document.summary:
V/v xin lỗi ông Vũ Văn Vương, bà Trần Thị Thủy do chậm trễ giải quyết khiếu nại
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
Loading...