document.header


Công văn 3298-CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Chương trình "Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy bình chữa cháy"
document.number:
3298-CV-UBND
document.publishdate:
25/10/2023
document.effectivedate:
25/10/2023
document.summary:
Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Chương trình "Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy bình chữa cháy"
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
captcha
Loading...