document.header


Thông báo 198-TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Tạm dừng lưu thông các phương tiện qua đường Hữu Nghị (đoạn từ trụ sở BQL Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đến phố Hồ Xuân Hương)
document.number:
198-TB-UBND
document.publishdate:
23/04/2024
document.effectivedate:
23/04/2024
document.summary:
Tạm dừng lưu thông các phương tiện qua đường Hữu Nghị (đoạn từ trụ sở BQL Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đến phố Hồ Xuân Hương)
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
document.attach:
captcha
Loading...