document.header


Công văn 540-CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: về việc xin lỗi ông Mã Ngọc Nhân do chận trễ giải quyết khiếu nại
document.number:
540-CV-UBND
document.publishdate:
03/03/2023
document.effectivedate:
03/03/2023
document.summary:
về việc xin lỗi ông Mã Ngọc Nhân do chận trễ giải quyết khiếu nại
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...