document.header


Quyết định 978-QĐ-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Xử phạt vi phạm hành chính
document.number:
978-QĐ-UBND
document.publishdate:
19/03/2024
document.effectivedate:
19/03/2024
document.summary:
Xử phạt vi phạm hành chính
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...