document.header


Thông báo 509/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Niêm yết công khai các điều kiện, tiêu chí của các trường hợp đã được hỗ trợ theo Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch UBND Tỉnh
document.number:
509/TB-UBND
document.publishdate:
06/10/2023
document.effectivedate:
06/10/2023
document.summary:
Niêm yết công khai các điều kiện, tiêu chí của các trường hợp đã được hỗ trợ theo Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch UBND Tỉnh
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Phạm Văn Hoan
document.attach:
captcha
Loading...