document.header


Quyết định 02/QĐ/BTC document.of Thành ủy Móng Cái: V/v Ban hành Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu "Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển"
document.number:
02/QĐ/BTC
document.publishdate:
12/04/2023
document.effectivedate:
12/04/2023
document.summary:
V/v Ban hành Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu "Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển"
document.agency.issued:
Thành ủy Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Văn Đô
captcha
Loading...