document.header


Báo cáo 67/BC-HĐND document.of HĐND thành phố: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách thành phố Móng Cái khởi công năm 2022 (đợt 3)
document.number:
67/BC-HĐND
document.publishdate:
26/05/2022
document.effectivedate:
26/05/2022
document.summary:
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách thành phố Móng Cái khởi công năm 2022 (đợt 3)
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Nguyễn Thị Hậu
document.attach:
captcha
Loading...