document.header


Công văn 978/UBND-QLĐT document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành kháchbằng taxi trên địa bàn thành phố Móng Cái
document.number:
978/UBND-QLĐT
document.publishdate:
03/04/2024
document.effectivedate:
03/04/2024
document.summary:
Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành kháchbằng taxi trên địa bàn thành phố Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
document.attach:
captcha
Loading...