document.header


Công văn 805-CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Xin lỗi ông Phùng Vĩnh Duy do chậm trễ giải quyết khiếu nại
document.number:
805-CV-UBND
document.publishdate:
21/03/2024
document.effectivedate:
21/03/2024
document.summary:
Xin lỗi ông Phùng Vĩnh Duy do chậm trễ giải quyết khiếu nại
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...