document.header


Công văn 539-CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Về việc xin lỗi bà Trương Thị Thu Hòa do chận trễ giải quyết khiếu nại
document.number:
539-CV-UBND
document.publishdate:
03/03/2023
document.effectivedate:
03/03/2023
document.summary:
Về việc xin lỗi bà Trương Thị Thu Hòa do chận trễ giải quyết khiếu nại
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
Loading...