document.header


Công văn 688-CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 phục vụ giải quyết thủ tục hành chính
document.number:
688-CV-UBND
document.publishdate:
17/03/2023
document.effectivedate:
17/03/2023
document.summary:
Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 phục vụ giải quyết thủ tục hành chính
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
captcha
Loading...