document.header


Công điện 01/CĐ-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ứng phó với bão số I năm 2023.
document.number:
01/CĐ-UBND
document.publishdate:
17/07/2023
document.effectivedate:
17/07/2023
document.summary:
Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ứng phó với bão số I năm 2023.
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...