document.header


Quyết định 1789/QĐ-CATP document.of Công an TP Móng Cái: Quyết định đình chỉ hoạt động
document.number:
1789/QĐ-CATP
document.publishdate:
27/05/2023
document.effectivedate:
27/05/2023
document.summary:
Quyết định đình chỉ hoạt động
document.agency.issued:
Công an TP Móng Cái
document.signature:
Lê Hồng Vân
document.attach:
captcha
Loading...