document.header


Kế hoạch 85/KH-HĐND document.of HĐND thành phố: Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND Tỉnh Khóa XIV, HĐND Thành phố Khóa XXI
document.number:
85/KH-HĐND
document.publishdate:
14/06/2022
document.effectivedate:
14/06/2022
document.summary:
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND Tỉnh Khóa XIV, HĐND Thành phố Khóa XXI
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Dương Thị Huệ
document.attach:
captcha
Loading...