document.header


Công văn 2482/UBND-KT document.of HĐND thành phố: V/v thực hiện đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) trên địa bàn thành phố
document.number:
2482/UBND-KT
document.publishdate:
21/08/2023
document.effectivedate:
21/08/2023
document.summary:
V/v thực hiện đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) trên địa bàn thành phố
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
captcha
Loading...