document.header


Công văn 526/UBND-CATP document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: V/v triển khai tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC, thoát nạn thông qua mã QRcode
document.number:
526/UBND-CATP
document.publishdate:
29/02/2024
document.summary:
V/v triển khai tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC, thoát nạn thông qua mã QRcode
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
captcha
Loading...