document.header


Thông báo 445-TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kết quả thẩm định phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thực hiện dự án: Mở rộng đường Tuệ Tĩnh, phường Ka Long, TP MC
document.number:
445-TB-UBND
document.publishdate:
29/08/2023
document.effectivedate:
29/08/2023
document.summary:
Kết quả thẩm định phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thực hiện dự án: Mở rộng đường Tuệ Tĩnh, phường Ka Long, TP MC
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
document.attach:
captcha
Loading...