document.header


Thông báo 47/TB-UBND/2023. document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Tạm dừng lưu thông các phương tiện qua sông Ka Long, cầu Hòa Bình, cầu Ka Long trong thời gian tổ chức các hoạt động Lễ Tế Đền Xã Tắc
document.number:
47/TB-UBND/2023.
document.publishdate:
17/02/2023
document.effectivedate:
17/02/2023
document.summary:
Tạm dừng lưu thông các phương tiện qua sông Ka Long, cầu Hòa Bình, cầu Ka Long trong thời gian tổ chức các hoạt động Lễ Tế Đền Xã Tắc
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
captcha
Loading...