document.header


Thông báo 147-TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 17/4/2023 tại Trụ sở Tiếp công dân TP Móng Cái
document.number:
147-TB-UBND
document.publishdate:
19/04/2023
document.effectivedate:
19/04/2023
document.summary:
Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 17/4/2023 tại Trụ sở Tiếp công dân TP Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Bùi Thị Thanh Tâm
document.attach:
captcha
Loading...