document.header


Báo cáo 157-BC-HĐND document.of HĐND thành phố: Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ hop (thường lệ) giữa năm 2023 của HĐND các xã, phường
document.number:
157-BC-HĐND
document.publishdate:
16/08/2023
document.effectivedate:
16/08/2023
document.summary:
Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ hop (thường lệ) giữa năm 2023 của HĐND các xã, phường
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Dương Thị Huệ
document.attach:
captcha
Loading...