document.header


Thông báo 626/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Tạm dừng hoạt động các phương tiện vận tải chở vật liệu xây dụng (đất, cát, đá, sỏi...)lưu thông trên Quốc lộ 18 (Đại lộ Hòa Bình), tỉnh lộ 335 (đường Trần Nhân Tông), đường dẫn cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
document.number:
626/TB-UBND
document.publishdate:
29/11/2023
document.effectivedate:
29/11/2023
document.summary:
Tạm dừng hoạt động các phương tiện vận tải chở vật liệu xây dụng (đất, cát, đá, sỏi...)lưu thông trên Quốc lộ 18 (Đại lộ Hòa Bình), tỉnh lộ 335 (đường Trần Nhân Tông), đường dẫn cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
captcha
Loading...