document.header


Kế hoạch 148/KH-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn thành phố Móng Cái
document.number:
148/KH-UBND
document.publishdate:
12/04/2022
document.effectivedate:
12/04/2022
document.summary:
Kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn thành phố Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Thu Hương
document.attach:
captcha
Loading...