document.header


Thông báo 265/TB-VHTT document.of Phòng VHTT: Danh sách các cơ sở đảm bảo điều kiện đón khách lưu trú trên địa bàn thành phố Móng Cái (Tính đến ngày 6/6/2023)
document.number:
265/TB-VHTT
document.publishdate:
06/06/2023
document.effectivedate:
06/06/2023
document.summary:
Danh sách các cơ sở đảm bảo điều kiện đón khách lưu trú trên địa bàn thành phố Móng Cái (Tính đến ngày 6/6/2023)
document.agency.issued:
Phòng VHTT
document.signature:
Phạm Thị Oanh
captcha
Loading...