document.header


Thông báo 120/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Thông báo V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư thành lập Cụm Công nghiệp Hải Yên, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
document.number:
120/TB-UBND
document.publishdate:
05/04/2023
document.effectivedate:
05/04/2023
document.summary:
Thông báo V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư thành lập Cụm Công nghiệp Hải Yên, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
captcha
Loading...