document.header


Kế hoạch 04/KH-UBND document.of UBND xã Hải Sơn: Tổ chức Lễ phát động "tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn năm 2024
document.number:
04/KH-UBND
document.publishdate:
18/01/2024
document.effectivedate:
18/01/2024
document.summary:
Tổ chức Lễ phát động "tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn năm 2024
document.agency.issued:
UBND xã Hải Sơn
document.signature:
Sẻn Thị Hỷ
document.attach:
captcha
Loading...