document.header


Thông báo 25-TB-HĐND document.of HĐND thành phố: TBKL của TT HĐND TP tại Phiên họp thường kỳ tháng 02/2024
document.number:
25-TB-HĐND
document.publishdate:
28/02/2024
document.effectivedate:
28/02/2024
document.summary:
TBKL của TT HĐND TP tại Phiên họp thường kỳ tháng 02/2024
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Bùi Thị Thanh Tâm
document.attach:
captcha
Loading...