document.header


Thông báo 76-TB-HĐND document.of HĐND thành phố: TBKL của TT HĐND TP tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2024
document.number:
76-TB-HĐND
document.publishdate:
27/05/2024
document.effectivedate:
27/05/2024
document.summary:
TBKL của TT HĐND TP tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2024
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Nguyễn Đạo Dưỡng
document.attach:
captcha
Loading...