document.header


Thông báo 78/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Thông báo V/v tạm dừng hoạt động đối với phương tiện thủy vận tải hàng hóa thương mại từ bến Ka Long (Cửa khẩu Ka Long) thành phố Móng Cái (Việt Nam) đến Bến Biên mậu Đông Hưng (Trung Quốc)
document.number:
78/TB-UBND
document.publishdate:
08/03/2023
document.effectivedate:
08/03/2023
document.summary:
Thông báo V/v tạm dừng hoạt động đối với phương tiện thủy vận tải hàng hóa thương mại từ bến Ka Long (Cửa khẩu Ka Long) thành phố Móng Cái (Việt Nam) đến Bến Biên mậu Đông Hưng (Trung Quốc)
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
captcha
Loading...