document.header


Thông báo 48-TB-HĐND document.of HĐND thành phố: TBKL của TT HĐND TP tại Phiên họp thường kỳ Quý I/2024
document.number:
48-TB-HĐND
document.publishdate:
01/04/2024
document.effectivedate:
01/04/2024
document.summary:
TBKL của TT HĐND TP tại Phiên họp thường kỳ Quý I/2024
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Nguyễn Đạo Dưỡng
document.attach:
captcha
Loading...