document.header


Thông báo 28/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Thông báo tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại Trung tâm Hành chính công thành phố Móng Cái
document.number:
28/TB-UBND
document.publishdate:
18/01/2024
document.effectivedate:
18/01/2024
document.summary:
Thông báo tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại Trung tâm Hành chính công thành phố Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
captcha
Loading...