document.header


Quyết định 6542-QĐ-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
document.number:
6542-QĐ-UBND
document.publishdate:
22/11/2023
document.effectivedate:
22/11/2023
document.summary:
Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
document.attach:
captcha
Loading...