document.header


Kế hoạch 184/KH-HĐND document.of HĐND thành phố: Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
document.number:
184/KH-HĐND
document.publishdate:
08/11/2022
document.effectivedate:
08/11/2022
document.summary:
Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Dương Thị Huệ
document.attach:
captcha
Loading...